Geestelijk weten

BD.0182

16 november 1937

Vermaning om vol te houden - Geestelijk weten

Kijk, mijn kind, alles waaraan je begint heeft de zegen in zich, dat jouw denken onafgebroken op het geestelijke gericht is. En wie zo streeft, diens handelingen zullen in de geest van de Allerhoogste zijn. Verlaat je dit pad, dan verlies je ontelbare mogelijkheden. Je leven gaat voorbij, maar nog niet voor een deel benut, zoals dat het je nu op deze weg mogelijk is. En omdat het niet alleen om jouw zielenheil gaat, maar om dat van vele kinderen op aarde, moet je volhouden.

Want jij kunt onnoemelijk veel bewerkstelligen op aarde. Wij hebben generlei mogelijkheden om jou op een nog betere wijze geestelijk weten te verschaffen. Wij kunnen ons steeds alleen maar aan wetten houden, die onze Heer en Heiland ons gaf. En in deze verbinding met jou scheppen wij iedere mogelijkheid, die jouw bevordering betreft.

En wederom ligt het in jouw wil, meer en meer te ontvangen, het werken aan jezelf. De steeds inniger relatie met God zal jou in staat stellen, ook steeds dieper door te dringen in goddelijke waarheden. Want daardoor geef je ons weer de mogelijkheid, alle lessen aan jou over te brengen, zoals de Heiland het ons opgedragen heeft.

Amen