God spreekt ook vandaag nog

Profetisch Woord volgens de belofte in Johannes 14.21

Meer dan 9000 (negenduizend) openbaringen ontving Bertha Dudde vanaf 15 juni 1937 tot aan haar heengaan op 18 september 1965, door het "innerlijke woord".

De openbaringen van de Heer die Bertha Dudde mocht ontvangen zijn gegeven in een voor iedere mens begrijpelijke taal. Ze zijn dus aangepast aan het begripsvermogen van de mensen in de tegenwoordige tijd. In de monoloog-vorm geeft de Heer ons door Bertha Dudde vele openbaringen over onze verhouding tot Hem, en over de geweldige gebeurtenissen welke in onze tijd staan te gebeuren. Daarom mogen wij ook uit overtuiging over Bertha Dudde spreken als de profeet van de eindtijd. Wie Bertha Dudde was en hoe zij leefde staat hier.

Belangrijk: Deze geschriften zijn niet confessioneel.
Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14:21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken. 

Vertaald door: Vrienden van de nieuwe openbaringen.

Bedenk echter dat het vertalen vanuit het Duits mensenwerk blijft, hoewel het met liefde is gedaan. Sommige Duitse woorden hebben eigenlijk een hele zin nodig om tot zijn recht te komen in het Nederlands. Er is voor gekozen zo dicht als mogelijk de oorspronkelijke bewoordingen te benaderen, vanuit een zuiver hart.

Themaboekjes & inspiratie